Bent u consument?

Bent u consument?

Lees hier meer over het Keurmerk Kwaliteitsvakman, de kwaliteitsvakmannen en onze klachtenregeling.

  1. Meer informatie over Keurmerk Kwaliteitsvakman
  2. Bent u op zoek naar een Keurmerkhouder? Klik hier voor een compleet overzicht.

Wat als u een klacht heeft?

Klachten of problemen meldt u eerst bij uw vakman. Komt u er samen niet uit en bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunnen beide partijen zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie. In eerste instantie wordt getracht de binnengekomen klacht door middel van bemiddeling op te lossen. Wanneer dit niet lukt, zal de klacht in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie. Voor de behandeling van een geschil is de klant een vergoeding verschuldigd, € 25 voor bemiddeling en € 75 voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie. Voor de keurmerkhouder is dit gratis. Echter, wanneer de keurmerkhouder in het ongelijk wordt gesteld door de Geschillencommissie geldt een verschuldigd bedrag volgens het Reglement Klachtenregeling Keurmerk. U vindt het klachtenformulier hier.